Dzisiaj jest  roku Wygląd:
mniejsze czcionki normalne czcionki większe czcionki

Gminy partnerskie

W ostatnich latach gmina Krzyżanowice rozpoczęła współpracę z kilkoma gminami z Czech, Węgier i Niemiec. W ramach podpisanych umów partnerskich określone zostały podstawowe cele i zadania, które mają być realizowane w zakresie wymiany kulturalnej, oświatowej i sportowej. Osobne miejsce przypadło również wymianie wzajemnych doświadczeń samorządowych. Dzięki podpisanym umowom udało się zrealizować wiele wspólnych imprez kulturalnych, ożywić turystykę, zainicjować wzajemne odwiedziny dzieci i młodzieży podczas wakacji.


Do chwili obecnej Krzyżanowice podpisały 6 umów z następującymi gminami: Hať (Czechy), Píšť (Czechy), Šilheřovice (Czechy), Rátka (Węgry), Seeshaupt (Niemcy) i Bohumín (Czechy). Władze gminy są zainteresowane nawiązywaniem podobnych kontaktów w przyszłości i rozwijaniem współpracy międzyregionalnej.

Gminy partnerskie

Hať

Píšť

Šilheřovice

Rátka

Seeshaupt

Bohumín