Dzisiaj jest  roku Wygląd:
mniejsze czcionki normalne czcionki większe czcionki

Przyroda

Park krajobrazowy przy Pałacu LichnowskichNa terenie gminy Krzyżanowice występują liczne pomniki przyrody, na które składają się zarówno pojedyncze drzewa jak i całe zespoły, stanowiące parki wokół starych zamków i pałaców. Oprócz okazałych drzew, na miano pomników przyrody zasługują też szczególnie okazałe głazy narzutowe, będące pozostałością po lodowcu, który nawiedził obszar dzisiejszej gminy w okresie plejstoceńskim. Krzyżanowice


Park krajobrazowy - usytuowany wokół pałacu przy ul. Kolejowej, założony w XVIII wieku przez Lichnowskich. Do dzisiaj rosną w nim m. in.: platany klonolistne, tulipanowiec, buki, lipy szerokolistne i wąskolistne, dęby szypułkowe oraz krzewy egzotyczne.
 

Bolesław

  • Dąb szypułkowy - rośnie na północ od wsi, na polu "Hajnice".
  • Grupa starodrzewna - rośnie przy polnej drodze do Bieńkowic. Składają się na nią: wierzba krucha, lipa drobnolistna, topola czarna, kasztanowiec i dęby szypułkowe.

 

Park przy pałacu w ChałupkachChałupki
Park pałacowy - usytuowany wokół pałacu w Chałupkach, założony na początku XIX wieku. Na uwagę zasługują lipy, kasztanowce i jesiony, rosnące w alei jesionowej, wiodącej do pałacu.
 

Nowa Wioska
Aleja lipowa - łączy Nową Wioskę z dawnym folwarkiem Wydale. Wzdłuż alei rosną okazałe lipy.

 

Roszków
Topola czarna - rośnie na wschodnim krańcu ul. Wiejskiej.

 

Tworków

  • Grupa starodrzewna I - rośnie między zamkiem a młynem. Składają się na nią lipy drobnolistne, klony i dęby.
  • Dawna aleja zamkowa - wiedzie do ruin zamku w Tworkowie, założona w XVII wieku. Wraz z rosnącym przy niej zespołem drzew obejmuje ponad 300 okazów: topoli czarnych, lip drobnolistnych i szerokolistnych, kasztanowców, buków czerwonych i dębów szypułkowych.
  • Grupa starodrzewna II - rośnie na dawnej grobli, biegnącej w stronę Bieńkowic. Obejmuje ponad 40 okazów: lip drobnolistnych, klonów, dębów szypułkowych i kasztanowców.
  • Zespół dębów - rośnie przy drodze do stacji kolejowej.
  • Głaz narzutowy - stoi w lesie, na stoku wzgórza, w okolicy Urbanka.
  • Lipy drobnolistne - rosną na Urbanku.