Dzisiaj jest  roku Wygląd:
mniejsze czcionki normalne czcionki większe czcionki
Strona główna / Samorząd / Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd gminy jest jednostką organizacyjną gminy, pełniącym rolę aparatu pomocniczego służącego do wykonywania kompetencji i zadań organów gminy.


Jest miejscem wykonywania administracji publicznej w zakresie uprawnień oraz obowiązków przypisanych wójtowi gminy. Urząd obsługuje również radę gminy.


Wykonując zadania urząd współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy.
Aktem regulującym organizację i zasady funkcjonowania urzędu jest jego regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice
 (32) 419 40 50, 419 40 51, 419 42 13
 (32) 419 42 34
 
Godziny urzędowania
poniedziałek: od 7.00 do 15.00
wtorek: od 7.00 do 15.00
środa: od 7.00 do 15.00
czwartek: od 8.00 do 17.00
piątek: od 7.00 do 14.00