Dzisiaj jest  roku Wygląd:
mniejsze czcionki normalne czcionki większe czcionki
Strona główna / Samorząd / Urząd Gminy / Harmonogram wywozu śmieci

 

Harmonogram wywozu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Krzyżanowice od dnia 31 grudnia 2015 r. do  kwietnia do 31 sierpnia 2016 r.

 

Terminy i płatności

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 0007.IV.8.2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za gospodarowanie odpadami należy dokonać  terminach:

 1. za I kwartał do 15 lutego,
 2. za II kwartał do 15 kwietnia,
 3. za III kwartał do 15 lipca
 4. za IV kwartał do 15 października

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 0007.IV.10.2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki wynosi:

 

Dla osób, które w sposób selektywny prowadzą zbiórkę odpadów

Za 1 osobę = 13,00 zł/osobę miesięcznie

Za 2 osoby = 12,00 zł/osobę miesięcznie

Za 3-4 osób = 10,00 zł/osobę miesięcznie

Za 5-6 osób = 9,00 zł/osobę miesięcznie

Za 7 i powyżej osób = 8,00 zł/osobę miesięcznie

 

Dla osób, które nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów stawka opłaty wynosi 20,00 zł/osobę miesięcznie.

 

W/w opłaty dotyczą odpadów powstających w trakcie normalnego procesu bytowego człowieka, nie dotyczy to odpadów powstających w dużych ilościach np. podczas prowadzonego remontu itp.

 

Większe ilości odpadów wysegregowane np. z remontu można we własnym zakresie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zabełkowie przy ul. Długiej 19 w siedzibie firmy EKOLAND. Informacja dotycząca płatności za większe ilości odpadów dostępna w firmie EKOLAND pod numerami telefonu 32 419 60 32.

 

Wszelkie zmiany w DEKLARACJACH za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłaszać w terminie 14 dni od momentu powstania rozbieżności w ilości osób z różnych względów, np. urodzenie dziecka, zgony, przeprowadzki, czy pierwsze zamieszkanie. Zmiany winien zgłosić właściciel nieruchomości lub osoby wynajmujące nieruchomość (Osoba pełnoletnia). Jeżeli z jakiś względów właściciel nie ma możliwości złożenia zmian może dokonać jego pełnomocnik (Pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza).

 

 

 

Wszystkie odpady należy wystawić przed posesją najpóźniej do godz. 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.

 

W trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą odbierane następujące odpady:

 • zużyty sprzęt RTV i AGD, pralki, lodówki, itp. - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny!
 • meble, tapczany, meble ogrodowe;
 • okna;
 • urządzenia sanitarne, umywalki, wanny, itp.;
 • akumulatory.

 

W ramach zbiórki wielkogabarytowej nie będą odbierane następujące odpady:

 • opakowania z zawartością płynów;
 • opony;
 • styropian, wełna mineralna;
 • opakowania po środkach niebezpiecznych, nawozach;
 • papa, ondulina, odpady płyt gipsowych.

  Odpady w/w pochodzenia z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie mieszczącego się przy ulicy Długiej 19.

 

 

* * *

SOŁECTWO BIEŃKOWICE

 

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

XI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

3;
10;
17;
22!;
31

07; 14; 21; 28

04; 11; 18; 25

03; 10; 17; 24; 31

07; 21

05; 19

02; 16; 30

14; 28

11;25

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

17

21

18

17

21

19

16

21

18

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28

12; 27!

09; 23

07; 21

04; 18

01; 15;  29

13; 27

03!; 24

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

25.04.2016 r.

12.09.2016 r.

 

* * *

SOŁECTWO BOLESŁAW

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubły)

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1;
8;
15;
22;
29

05; 12; 19; 26

02; 09; 16; 23

01; 08; 15; 22; 29

05; 19

04!; 17; 31

14; 28

12; 26

09; 23

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

21

18

22

21

18

16

20

18

22

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28

12; 27!

09; 23

07; 21

04; 18

01; 15; 29

13; 27

03!; 24

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

25.04.2016 r.

12.09.2016 r.

 

* * *

SOŁECTWO CHAŁUPKI

 

Odpady niesegregowane
i popiół

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

7;
14;
21;
28

04; 11; 18; 25

01; 08; 15; 22; 29

07; 14; 21; 29!

04; 18

02; 16; 30

13; 27

11; 25

08; 22

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

22

19

16

22

19

17

21

19

16

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28

12; 27!

09; 23

07; 21

04; 18

01; 15; 29

13; 27

03!; 24

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

11.04.2016 r.

29.08.2016 r.

 

* * *

SOŁECTWO KRZYŻANOWICE

 

Odpady niesegregowane
i popiół

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

4;
11;
18;
29!

08; 15; 22; 29

05; 12; 19; 26

04; 11; 18; 25

01; 08; 22

06; 20

03; 17

01; 15; 29

12; 26

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

18

22

19

18

22

20

17

22

19

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28

12; 27!

09; 23

07; 21

04; 18

01; 15; 29

13; 27

03!; 24

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

11.05.2016 r.

28.09.2016 r.

 

* * *

SOŁECTWO NOWA WIOSKA

 

Odpady niesegregowane
i popiół

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

4;
11;
18;
29!

08; 15; 22; 29

05; 12; 19; 26

04; 11; 18; 25

01; 08; 22

06; 20

03; 17

01; 15; 29

12; 26

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

21

18

22

21

18

16

20

18

22

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28

12; 27!

09; 23

07; 21

04; 18

01; 15; 29

13; 27

03!; 24

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

27.04.2016 r.

14.09.2016 r.

 

* * *

SOŁECTWO OWSISZCZE

 

Odpady niesegregowane
i popiół

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

3;
10;
17;
22!;
31

07; 14; 21; 28

04; 11; 18; 25

03; 10; 17; 24; 31

07; 21

05; 19

02; 16; 30

14; 28

11; 25

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

21

18

22

21

18

16

20

18

22

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28

12; 27!

09; 23

07; 21

04; 18

01; 15; 29

13; 27

03!; 24

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

27.04.2016 r.

14.09.2016 r.

 

* * *

SOŁECTWO ROSZKÓW

 

Odpady niesegregowane
i popiół

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

4;
11;
18;
29!

08; 15; 22; 29

05; 12; 19; 26

04; 11; 18; 25

01; 08; 22

06; 20

03; 17

01; 15; 29

12; 26

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

21

18

22

21

18

16

20

18

22

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28

12; 27!

09; 23

07; 21

04; 18

01; 15; 29

13; 27

03!; 24

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

27.04.2016 r.

14.09.2016 r.

 

* * *

SOŁECTWO  RUDYSZWAŁD

 

Odpady niesegregowane
i popiół

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

7;
14;
21;
28

04; 11; 18; 25

01; 08; 15; 22; 29

7; 14; 21; 29!

04; 18

02; 16; 30

13; 27

11; 25

08; 22

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

22

19

16

22

19

17

21

19

16

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28

12; 27!

09; 23

07; 21

04; 18

01; 15; 29

13; 27

03!; 24

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

13.04.2016 r.

31.08.2016 r.

 

* * *

SOŁCTWO TWORKÓW

 

Odpady niesegregowane
i popiół

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

2;
9;
16;
23;
30

05!; 13; 20; 27

03; 10; 17; 24

02; 09; 16; 23; 30

06; 20

04; 18

01; 15; 29

13; 27

10; 24

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

16

20

17

16

20

18

22

20

17

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28

12; 27!

09; 23

07; 21

04; 18

01; 15; 29

13; 27

03!; 24

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

09.05.2016 r.

26.09.2016 r.

 

* * *

SOŁECTWO ZABEŁKÓW

 

Odpady niesegregowane
i popiół

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

7;
14;
21;
28

04; 11; 18; 25

01; 08; 15; 22; 29

07; 14; 21; 29!

04; 18

02; 16; 30

13; 27

11; 25

08; 22

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

22

19

16

22

19

17

21

19

16

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28

12; 27!

09; 23

07; 21

04; 18

01; 15; 29

13; 27

03!; 24

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronu

Wiosna

Jesień

134.2016 r.

31.08.2016 r.

 

* * *

UWAGA! Worki powinny być wypełnione w co najmniej 3/4 objętości.

 

Odbiór odpadów komunalnych od podmiotów posiadających podpisaną umowę z firmą "EKOLAND" (np. firm, budynków użyteczności publicznej itd.) będzie się odbywać w każdy wtorek.

 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów - co i do którego worka wrzucamy TUTAJ

 

* * *