Dzisiaj jest  roku Wygląd:
mniejsze czcionki normalne czcionki większe czcionki
Strona główna / Projekt

Projekt "Start up na pograniczu"

Nasza Gmina - Nasze Pomysły na Biznes

 

Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Krzyżanowice jest zorganizowanie dla młodzieży międzynarodowych warsztatów biznesu i przedsiębiorczości na pograniczu polsko - czeskim. Polsko - czeskie zajęcia będą polegały na aktywnym uczestnictwie w warsztatach edukacyjnych.

 

Tematyka zajęć: zagadnienia związane z przedsiębiorczością i założeniem firmy, w Polsce i Republice Czeskiej, prowadzenie firmy oraz działalność na terenie całej UE, zasady wolnego rynku, funkcjonowania instytucji finansowych, GPW, giełd towarowych, obliczanie odsetek od kredytów oraz lokat bankowych, zasad marketingu, promocji przedsiębiorstwa, przygotowanie CV oraz listu motywacyjnego. Zajęcia interaktywne - organizacja konkursów, np. na logo własnej firmy, najlepszy pomysł n na firmę, quizy. Planowane są także spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, a także wyjazd do Czech w celu poznania funkcjonowania czeskich firm i przedsiębiorstw. W trakcie zajęć zostanie również omówiona tematyka praw człowieka oraz równości płci. W ramach projektu powstanie polsko - czeska młodzieżowa grupa biznesowa złożona z chętnych i naprawdę zainteresowanych tematem. Projekt jest innowacyjny ponieważ nikt dotąd, jak wynika z analiz, nie próbował aktywizować młodzież do wykorzystania potencjału gospodarczego gmin/powiatów w formie warsztatów, logo start up'ów, wizyt studyjnych i tworzenia modelowych firm. Produktem projektu będzie przygotowanie przez młodych uczestników wielojęzycznego profilu na facebook.com pod hasłem Nasza Gmina - Nasze Pomysły na Biznes oraz wydanie publikacji, która będzie prezentować potencjał gospodarczy gminy z perspektywy młodych ludzi, a więc będzie zawierała informacje o gminie, sylwetki firm i gospodarstw, reportaże z działań w ramach projektu, najciekawsze pomysły na biznes młodych ludzi. Podstawowy walor to pokazanie gminy jako miejsca, w którym przedsiębiorczość integruje młode i starsze pokolenia, co z kolei pozytywnie ukazuje samorząd jako miejsce z potencjałem demograficznym, kreatywnie i przyszłościowe.

 

Partnerzy: Gmina Hać i Szylerzowice

 

Projekt nr PL.3.22/3.3.04/13.03606 pt. "Start up na pograniczu" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 "Przekraczamy granice"